Gần 500 trung tâm ngoại ngữ chưa được cấp phép và hết hạn hoạt động

Gần 500 trung tâm ngoại ngữ chưa được cấp phép và hết hạn hoạt động Sở GD-ĐT TP.HCM công bố danh sách gần 500 trung tâm ngoại ngữ tin học chưa được cấp phép hoạt động và hết hạn hoạt động giáo dục. Một trung tâm ngoại ngữ đột ngột đóng cửa khiến nhiều học viên …

Gần 500 trung tâm ngoại ngữ chưa được cấp phép và hết hạn hoạt động Read More »