Vi du the marquee trong HTML Ngoại ngữ Nhật Hoa => chuyên giảng dạy tiếng Hoa - Nhật & luyện thi c/c năng lực tiếng Hoa Quốc tế - TOCFL các cấp độ từ 1~5 và chứng chỉ tiếng Nhật JLPT cấp độ N5~N1. Tư vấn du học Đài Loan & Nhật Bản - 日華 外語教學中心,專業華語文+日本語教學、輔導台灣升學與日本留學.
Vi du the marquee trong HTML Trung tâm Ngoại ngữ Nhật Hoa nơi chuyên ôn thi chứng chỉ Tiếng Trung, HSK và TOCFL. Ngoài ra còn là nơi dạy tiếng Trung cho học sinh có nhu cầu đi du học trong tương lai.

提升代謝力!1個動作只要堅持1分鐘,減重並不難

【早安健康/蔡佳芳編譯】你知道基礎代謝和減重是息息相關的嗎?所謂的基礎代謝就是,就算你整天都沒動,仍然能夠消耗的卡路里。然而每個人的基礎代謝率都不一樣,基礎代謝高的人能消耗較多的卡路里,因此若想使減重更有效率的話,就從提升基礎代謝開始。

Nǐ zhīdào jīchǔ dàixiè hé jiǎn zhòng shì xīxīxiāngguān de ma? Suǒwèi de jīchǔ dàixiè jiùshì, jiùsuàn nǐ zhěng tiān dū méi dòng, réngrán nénggòu xiāohào de kǎlùlǐ. Rán’ér měi gèrén de jīchǔ dàixiè lǜ dōu bù yīyàng, jīchǔ dàixiè gāo de rén néng xiāohào jiào duō de kǎlùlǐ, yīncǐ ruò xiǎng shǐ jiǎn zhòng gèng yǒu xiàolǜ dehuà, jiù cóng tíshēng jīchǔ dàixiè kāishǐ.

讓試過250種以上減重方法的日籍減重專家和田清香,教你每天花1分鐘提高心跳數、基礎代謝率。有氧運動在家做、只要有一點空間,不需要任何底子、道具,只要做到稍微流汗的程度,就能有效提升基礎代謝、增加消耗的卡路里。建議可以利用做家事的空檔、洗澡前的閒暇時間來做。

Ràng shìguò 250 zhǒng yǐshàng jiǎn zhòng fāngfǎ de rì jí jiǎn zhòng zhuānjiā hétián qīngxiāng, jiào nǐ měitiān huā 1 fēnzhōng tígāo xīntiào shù, jīchǔ dàixiè lǜ. Yǒu yǎng yùndòng zàijiā zuò, zhǐyào yǒu yīdiǎn kōngjiān, bù xūyào rènhé dǐzi, dàojù, zhǐyào zuò dào shāowéi liú hàn de chéngdù, jiù néng yǒuxiào tíshēng jīchǔ dàixiè, zēngjiā xiāohào de kǎlùlǐ. Jiànyì kěyǐ lìyòng zuò jiāshì de kòng dàng, xǐzǎo qián de xiánxiá shíjiān lái zuò.

一分鐘踏步練習操 Yī fēnzhōng tàbù liànxí cāo

作法:Zuòfǎ:

1、抬高大腿,大幅度擺動手臂:將大腿抬起和地板平行。將膝蓋抬高消耗的卡路里也會增加。Tái gāo dàtuǐ, dà fúdù bǎidòng shǒubì: Jiāng dàtuǐ tái qǐ hé dìbǎn píngxíng. Jiāng xīgài tái gāo xiāohào de kǎlùlǐ yě huì zēngjiā.

POINT:

a、做的時候不能彎曲駝背,必須要用正確姿勢來做。Zuò de shíhòu bùnéng wānqū tuóbèi, bìxū yào yòng zhèngquè zīshì lái zuò.

b、比起擺動的速度,節奏更重要。用相同的速度反覆做1分鐘。Bǐ qǐ bǎidòng de sùdù, jiézòu gèng zhòngyào. Yòng xiāngtóng de sùdù fǎnfù zuò 1 fēnzhōng.

一分鐘提升心跳數體操 Yī fēnzhōng tíshēng xīntiào shù tǐcāo

作法:Zuòfǎ:

1、 讓頭到腳跟呈現一直線:手放置肩膀下,使頭到腳跟呈現一直線。Ràng tóu dào jiǎogēn chéngxiàn yīzhí xiàn: Shǒu fàngzhì jiānbǎng xià, shǐ tóu dào jiǎogēn chéngxiàn yīzhí xiàn.

POINT:腹部像是要把小腹提起來一樣的持續用力。避免讓肩膀和手腕負擔體重。Fùbù xiàng shì yào bǎ xiǎofù tí qǐlái yīyàng de chíxù yònglì. Bìmiǎn ràng jiānbǎng hé shǒuwàn fùdān tǐzhòng.

2、有節奏的進行交互跳:左右腳交換讓膝蓋彎曲、接近胸口。有節奏的左右交互跳。自然呼吸、注意吐氣。反覆做1分鐘。Yǒu jiézòu de jìnxíng jiāohù tiào: Zuǒyòu jiǎo jiāohuàn ràng xīgài wānqū, jiējìn xiōngkǒu. Yǒu jiézòu de zuǒyòu jiāohù tiào. Zìrán hūxī, zhùyì tǔqì. Fǎnfù zuò 1 fēnzhōng.

【延伸閱讀】

一定做得到!90秒跑走法,讓你3個月健康瘦3公 斤
每天跑步仍無法甩肉?做到這3件事才會瘦
不用走萬步!三個觀念讓你走路3分鐘就能提升新陳代謝

Nguồn : internet

Tin tức liên quan:

Developed by AlphaMedia
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay